Analytische tekentherapie

 

In persoonlijke gesprekken kom je door middel van een teken-
opdracht en het gesprek daarover tot het inzicht dat onopgeloste
conflicten uit het verleden hun weerslag hebben op het heden.inzicht

In deze gesprekken van 1 uur wordt aan de hand van een vraag van dat moment een teken-opdracht gegeven, waaraan 20 minuten
kan worden gewerkt.
Deze tekening laat een verbinding zien met onverwerkte ervaringen en emoties. Door er samen naar te kijken en er over te praten, krijgt de getekende situatie weer betekenis en wordt de samenhang met het heden duidelijk.

doel

Het doel is om uiteindelijk via opnieuw beleven, bewustwording en acceptatie, het (onverwerkte) verleden in het heden te kunnen integreren.